دیتانیوز

اخبار به سبک داده ها

امروز
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت
۲۲:۰۴ ب.ظ
دیتانیوز
مسئول در قبال بروز بودن
دیتانیوز
مسئول انتشار حقایق
دیتانیوز
مسئول در آموزش
  • فضای مجازی تنها آیینه ای که دروغ می گوید

    رد خود شیفته خود را برتر ازدیگران میداند مرتب به دنبال تعریف و تمجید دیگران از خود است. در ذهن خود جز برترین هاست این بهترین بودن می تواند شامل همه زمینه ها باشد اما مهمترین موضوع آن مربوط به چهره و تب خویشتن برتر بینی است

آخرین خبرها