کد خبر: 373146 |
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸-۰۵:۴۹ ارسال توسط : |
0 بازدید
پ

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز (today) شنبه سوم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات روز (day) گذشته رهبر انقلاب به ‏مناسبت روز جهانی قدس و پوشش وسیع خبری آن همراه با بازتاب‌های این...

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز (today) شنبه سوم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات روز (day) گذشته رهبر انقلاب به ‏مناسبت روز جهانی قدس و پوشش وسیع خبری آن همراه با بازتاب‌های این سخنرانی در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌ها به ‏موضوع اصلی بدل شده است.

مشخص شدن رقابت اصلی میان قالیباف و حاجی بابایی برای تصاحب صندلی ریاست پارلمان ‏همراه با یادداشت‌ها و گزارش‌هایی دراین باره و نگرانی از شیوع دوباره بیماری کرونا در تعطیلات خردادماه از دیگر ‏موضوعاتی است که در صفحات نخست روزنامه‌ها با تیتر‌ها و عناوین مختلف برجسته شده اند. ‏

گفتنی است تعدادی از روزنامه‌ها احتمالا به خاطر قرار گرفتن در بین التعطیلین امروز (today) شماره‌ای را منتشر نکرده اند. ‏

چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏
چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏ چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز (today) را مرور می‌کنیم: ‏

چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟

ابراهیم نکو در سرمقاله امروز (today) روز نامه (newspaper) آفتاب یزد با عنوان اصلاح‌طلبان نباید خوشحال شوند نوشت: سرانجام بعد از دیداری که ‏علی نیکزاد، شمس الدین حسینی و محمد رضا حاجی‌بابایی بایکدیگر داشتند ۳ طرف برروی حاجی بابایی به عنوان گزینه ‏ریاست مجلس توافق کردند؛ موضوعی که می‌تواند خبر بدی برای قالیباف باشد که تا پیش‌از این خود را رئیس آینده مجلس تصور ‏می‌کرد. مطمئنا توافق این افراد برروی ۱ نفر شانس شهردار سابق تهران را برای ریاست کمتر خواهد کرد. اما اکنون پرسش ‏برسر این است که آیا باید حضور پررنگ‌تر حاجی بابایی و جریان مقابل قالیباف را در مجلس آینده برای تصدی ریاست امری ‏خوشحال‌کننده برای اصلاح‌طلبان دانست یا نه؟
از زاویه‌ای در کمال تعجب پاسخ مثبت است. باتوجه به سابقه چالش‌ها و درگیری‌هایی که اصلاح‌طلبان با شخص قالیباف و ‏جریان‌های حامی او داشتند به دید می‌رسد حداکثر نیرو را برای ناکامی قالیباف در ریاست مجلس آینده به کار ببرند و هر فرد ‏دیگری که بتواند با کنار گذاشتن قالیباف رئیس مجلس شود آن‌ها را خوشحال کند و التیام بخش زخم‌های جریان اصلاح‌طلب باشد. ‏

چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏
اما باید به این نکته نیز توجه نماییم که مجلس آینده، مجلس یکدستی است و به هرکدام از افرادی که در مجلس آینده می باشند نگاه نماییم، ‏هریک شرح دیگری در قالبی دیگر است و هر کدام ضدیت خودشان را در مقاطع مختلف به اصلاح‌طلبان نشان دادند، چه میرسلیم ‏باشد چه زاکانی و چه امثالهم. آن‌ها عملا در طی سال ها، صدوهشتاد درجه با اصلاح‌طلبان متفاوتند، بنابراین حضور حاجی بابایی ‏به عنوان رئیس مجلس آن چنان تاثیری در حس و حال اصلاح‌طلبان
ندارند. اگرچه شکست قالیباف به عنوان فردی که به عنوان ضدیت با اصلاح‌طلبان مشهور شده می‌تواند از جهتی باعث خوشحالی ‏اصلاح‌طلبان شود، اما قطع یه یقین خطر حاجی‌بابایی برای اصلاح‌طلبان کمتر از قالیباف نخواهد بود چه بسا او تجربه جدیدی برای ‏مجلس قلمداد شودکه آسیبش به اصلاح‌طلبان بیشتر از آنچه که در مجموعه قالیباف است، باشد. ‏
به هر صورت ۳ گرایش در مجلس یازدهم خواهیم داشت نئو اصولگرایی که رهبری آن را قالیباف برعهده گرفته است و تلاش ‏بیشتری خواهد کرد تا وقتش را برای این ایده بگذارد او تلاش می‌کند ضمن در اختیار داشتن مجلس پایگاه‌هایی را ایجاد کرده و ‏کادر‌سازی کند، اصولگرایان سنتی که مسلما اگر ریاست مجلس را داشته باشند تلاش کنند برای ضعیف نشان دادن اصلاح‌طلبان ‏و طیف تیم روحانی تمام تلاش خود را داشته باشند و در هر صورت به این ۲ ضربه بزنند. دسته سوم پایداری‌ها و سپس مدیران ‏احمدی‌نژادی که به دید می‌رسد به ۱ ائتلاف دست یافته اند و البته ممکن است با اصولگرایان سنتی هم برای شکست قالیباف ‏هم صدا شوند. در نهایت اینکه شادی طولانی مدتی از اینکه حاجی بابایی و یا قالیباف رئیس مجلس شود نصیب اصلاح‌طلبان ‏نخواهد شد. ‏
در پایان باید متذکر شوم از ۱ سو به خاطر نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های شهر وروستا و از جانب دیگر به ‏دلیل ترکیب مجلس که از ۱ تفکر می باشند، در نهایت مجلس یازدهم بیشتر به ۱ مجلس سیاسی تبدیل می شود و باتوجه به ‏شرایط حاکم براقتصاد کشور آنچه که اتفاق خواهد افتاد برآورده‌نشدن انتظارات رضایتبخش برای مردم از جانب نمابندگانشان ‏خواهد بود که این می‌تواند نویدی برای بازسازی مجدد اصلاحات باشد. ‏

احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏

مظاهر گودرزی طی یادداشتی با عنوان احتکار خودروی بدون پلاک! ‏در شماره امروز (today) روز نامه (newspaper) همدلی نوشت: این روز‌ها ‏خبر‌های جالبی از خودرو به گوش می‌رسد. در کنار قیمت‌های نجومی خودرو، در کنار تلاش‌های وزیر صمت از راه رسیده برای ‏آماده کردن فروش اینترنتی خودرو‌ها با قیمت مصوب و منصفانه!، خبر‌هایی مبنی بر کشف تعدادی از انبار‌های احتکارِ همین دست ‏از خودرو‌ها در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته است. مثلا خبر کشف ۳۸ خودروی احتکاری در ۱ پارکینگ در غرب تهران، ‏در موردی دیگر کشف ۷ خودروی احتکاری دیگر در رشت، یا در نمونه مشابه و جالب که روز (day) گذشته دیتانیوز با نقل خبرگزاری صداوسیما به ‏نقل از رئیس فرماندهی انتظامی استان اصفهان آن را در خروجی سایت خود قرار داد؛ کشف ۲۴ عدد دستگاه خودروی احتکاری ‏است، که آن طور که سردار محمدرضا میرحیدری گفته تمام این خودرو‌ها صفر و بدون پلاک بوده‌اند. ‏
حقیقت آنکه تا جایی که ما می‌دانیم کسی در این کشور اجازه تولید خودرو ندارد، جز چند کارخانه نورچشمی مشخص که آن‌ها هم ‏برای فروش خودرو‌های تولید خودشان ۱ سری نماینده‌هایی مشخص در نقاط مختلف کشور می دارند که شما برای خرید خودرو در ‏صورت موجود بودن آن! چه به صورت مستقیم به آن‌ها مراجعه نمایید و چه به‌صورت غیر مستقیم از طریق فروش‌های اینترنتی ‏‏ (اگر باشد) قصد خرید خودرویی را داشته باشید (در صورت مسئله چندان فرق نمی‌کند) تمام اطلاعات دقیق خریدار خودرو را ‏می‌خواهند.

چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏

از شماره ملی گرفته تا شماره شناسنامه و آدرس و کد پستی و تلفن خریدار برای اینکه هم سند خودرو به نام خریدار ‏ثبت شود و هم اینکه کار‌های مربوط به پلاک و دریافت پلاک برای خودروی فروخته شده انجام شود. واقعا چرا که امکان ندارد ‏خودرویی از کارخانه تولیدی آن، بدون داشتن پلاک خارج شود، مگر از طریق کشنده‌های مربوط به حمل خودرو یا جرثقیل که ‏خودرو‌های فروخته شده و هنوز پلاک نشده را برای نمایندگی‌های هر استان حمل کنند، اما قرار نیست ماشینِ بدون پلاک به ‏مشتری چه ۱ ماشین خریده باشد چه صد ماشین (در صورت امکان) تحویل داده شود. ‏
بنابراین اگر تعداد خودرویی احتکاری، بدون داشتن پلاک، در ۱ انبارِ وسط شهر یا جنوب یا هر کجای شهر کشف شده است باید ‏رفت سراغش را از خودروساز گرفت که به چه علت این تعداد خودروی بدون پلاک (به عبارتی بدون صاحب) در ۱ انباری که ‏به طور رسمی و مشخص مربوط به تولیدکننده خودرو و نماینده آن نیست، جمع شده و نگه‌داری می‌شود، باید رفت سراغ ‏نماینده‌های فروش خودرو در آن شهر را گرفت و از آن‌ها در باره خودرو‌های بدون پلاک در پارکینگ‌های متفرقه که مربوط به ‏نماینده و کارخانه خودروساز نیستند پرسید، مگر می‌شود خودرویی از درب کارخانه یا درب نمایندگی خارج شود (که البته گویی ‏می‌شود) و مثلا بخش فروش کارخانه نداند این خودرو با این شماره بدنه و شماره موتور، خریدار دارد یا ندارد؟ مگر می‌شود در ‏اسناد خودروساز و دم‌ودستگاه فروش آن‌ها این نباشد که ۱ خودرو به نام چه فرد حقیقی یا حقوقی ثبت شده است؟ یا اینکه اصلا ‏نداند خودرو فروخته شده یا فروخته نشده است؟ مگر می‌شود خودرو‌هایی بدون پلاک در جایی جدا از انبار کارخانه و نمایندگی‌های ‏آن باشد و خود خودروساز‌ها از سرنوشت خودرو‌های پلاک نشده خودش خبر نداشته باشند؟ این‌ها پرسش‌هایی می باشند که نیاز به پاسخ ‏دارد، منبع پاسخگویی هم مشخص است، گوش‌ها هم برای شنیدن پاسخ‌ها بی‌قرار است، اما گویی اراده‌ای وجود ندارد. تا آن زمان ‏ما این وسط مانده‌ایم که دم خروس را باور نماییم یا قسم حضرت عباس را؟

چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟

جعفر بلوری در بخشی از یادداشت امروز (today) روز نامه (newspaper) کیهان با عنوان « اعدام «سلاطین فساد» ضروری، اما ناکافی » نوشت: «چرا برخی ‏کشور‌ها در حوزه فساد، همواره در آن قعرند و هرچه تلاش کنند، به نتیجه مطلوب نمی‌رسند؟» سؤال مهم دیگری است که ‏شاید، کمتر به آن پرداخته شده باشد. عراق، افغانستان، سوریه، سومالی، ‎ ‎سودان جنوبی و... کشور‌هایی می باشند که همیشه در گزارش ‏سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل از آن‌ها به‌عنوان فاسدترین نام برده می‌شود. ۱ نکته مشترک در تمام این کشور‌ها این است که، ‏همگی، به شکلی تحت سیطره همین کشور‌های غربی قرار داشته‌اند یا در گذشته، زیرساخت‌های آنها، چنان ضربه‌ای خورده که، ‏به این زودی‌ها نمی‌توانند سر پا بایستند. کافی است تاریخ ۲۰ ساله این کشور‌ها را با دقت ورق بزنیم. همان‌طور که در بالا اشاره ‏کردیم، از سیستم و «ساختار معیوب» نباید انتظار «نتیجه مطلوب» را داشت. اولویت‌ها در این کشور‌ها به‌دلیل همان خسارت‌های ‏سنگینی که به آن‌ها وارد شده، آن‌قدر با اولویت‌های امثال دانمارک و فنلاند متفاوت است که، بعضا اصلا قابل مقایسه نیستند. در ‏سودان و یمن امروز، آب و غذا و دارو شاید، جزو نخستین اولویت‌ها باشد. آیا در آن چند کشور اروپایی هم، اولویت آب و غذاست؟ ‏نتیجه اینکه، وقتی زیرساخت‌های ۱ کشور با جنگ و تحریم و تجاوز زیرورو می‌شود، شرایط برای وقوع فساد هم، مثل خیلی ‏معضلات دیگر مهیا می‌شود. شکر خدا، ایران (IRAN) عزیز ما در این مورد، به ده‌ها دلیل، اصلا‎ ‎قابل مقایسه با این کشور‌ها نیست. هرچند ‏فشار‌های سنگین اقتصادی دشمن‎ ‎به اندازه خود، در ایجاد شرایطی که از دلش فساد هم بیرون بیاید، بی‌تأثیر نیست. ‏

چه کسانی به «سلطان»‌ها ارز و خودور و سکه می‌فروشند؟ /چرا اصلاح‌طلبان نباید از رئیس نشدن قالیباف خوشحال شوند؟ / احتکار خودروی بدون پلاک؛ واقعا چرا و چگونه! ‏
‏- ۹ آن کسی که به دلیل خرید هزاران سکه و میلیون‌ها دلار به دار مجازات آویزان شد، سلطان سکه بود و ۹ این متخلفانی که با ‏خرید هزاران خودرو به اعدام محکوم شده‌اند، سلطان خودرو‌اند. «سلطان» کسانی می باشند که با بی‌تدبیری، به این ۲ هزاران سکه ‏و ارز و خودروی بی‌حساب و کتاب فروخته‌اند در حالی که، ۱ شهروند عادی از خرید ثبت‌نامی ۱ خودروی پراید عاجز است. ‏به بیان دیگر، برخورد با «عامل» وقوع فساد در کنار «فاسد» است که، به کاستن معضل کمک می‌کند. به قول رهبر انقلاب «در ‏همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ‎ ۱۸‎‏ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر ‏اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ‏ندارد. وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید، زیرا این قضیه ۲ طرف دارد، ‏یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. تمام بیشتر به‌دنبال آن فردی می باشند که ‏ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را‎ ‎با بی‌تدبیری عرضه کرده است...». ‏
‏- وقتی کسی با زد و بند، نزدیک به ۷۰۰۰ دستگاه انواع خودرو و هزاران سکه و صد کیلو طلا می‌خرد و احتکار می‌کند، یعنی ‏انسان گاهی آن‌قدر حریص می‌شود که با میلیارد‌ها دلار هم سیر نمی‌شود. این نکته را گفتیم تا به پاسخ یکی دیگر از سؤال‌های ‏ابتدایی این یادداشت بپردازیم. اینکه برخی می‌گویند، «فساد‌های مالی و دزدی‌ها و رشوه‌ها از سر فقر و ناچاری است»، تا نتیجه ‏بگیرند، «بسیاری از این مفسدان، مجبور به دریافت رشوه‌اند»، صحیح نیست و اگر در فلان کشور اروپایی، فساد کمتر رخ ‏می‌دهد، به‌دلیل شکم‌سیری آن‌ها نیست. کسی که هزاران خودرو را احتکار کرده، به سراغ دلار و ارز می‌رود، فسادش از سر ‏گرسنگی و نداری است
یا از سر حرص و طمع؟! ضمن اینکه، خیلی از این کشور‌های به اصطلاح شکم‌سیر خود مستقیم یا غیرمستقیم، عامل فساد و ‏گرسنگی بسیاری از این کشور‌های فقیر و در قعر ماندن آن‌ها در جدول فسادند! ‏

منبع خبر ( ) است و دیتانیوز در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، اطلاع دهید.
لینک کوتاه خبر:
Scroll to Top