کد خبر: 517924 |
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵-۱۵:۴۷ ارسال توسط : |
5 بازدید
پ

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز (today) دوشنبه ۲۸ ماه مهر در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه حملات به روحانی و واکنش‌ها ‏به آن، روابط ایران (IRAN) و افغانستان، سراب پیروزی بایدن برای ایران، حواشی...

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز (today) دوشنبه ۲۸ ماه مهر در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه حملات به روحانی و واکنش‌ها ‏به آن، روابط ایران (IRAN) و افغانستان، سراب پیروزی بایدن برای ایران، حواشی کامیون داروی قاچاق و آخرین وضعیت کرونایی ‏کشور و پیشنهاد اعمال ۲ هفته تعطیلی در تهران از مواردی است در صفحات نخست روزنامه‌های امروز (today) برجسته شده است. ‏

چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏
چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏ چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏


در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز (today) را مرور می‌کنیم: ‏

چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟

عادل جهان‌آرای‏‎ ‎روزنامه‌نگار‎ ‎‏ طی یادداشتی در روز نامه (newspaper) همدلی با عنوان واقعا چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند نوشت: ‏انصاف نیست کسی وضعیت سیاسی ایران (IRAN) را در چند سال اخیر رصد کند، اما وقتی به برجام می‌رسد، آن را یکی از موفقیت‌های ‏دولت روحانی نداند. شکی نیست که اگر برجام بوسیله ترامپ به زمین نمی‌خورد و مخالفان آن و دولت روحانی در داخل کشور، ‏تحت عنوان اصول‌گرا از ناکام ماندن آن شادمان نمی‌شدند، اکنون کشور در وضعیتی که به آن دچار است و هر روز (day) ارزش پول ‏ملی آن به قهقرا می‌رود، فلاکت و فقر بیشتر به مردم لبخند می‌زند، نبود. با این حال هنوز برجام خرده‌نفسی می‌کشد و بیش از تمام ‏کسی که از نفس‌های آن خرسند می‌شود، شخص روحانی است. او وقتی احساس کند به دلیل نقش برجام برخی موفقیت‌های ‏دیپلماتیک همچنان نصیب دولتش می‌شود، به مردم تبریک می‌گوید و همین موفقیت را به رخ مخالفانش نیز می‌کشد. البته روحانی ‏پیش از این، در مناسبت‌های مختلف سعی کرد از مزایای برجام سخن بگوید؛ خصوصا وقتی که برجام به بار نشست، فکر می‌کرد ‏نام او به عنوان بهترین رئیس جمهور، در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت می شود و مردم بعد از پایان صدارتش برایش دست تکان ‏خواهند داد. او شک نداشت که در‌های جامعه جهانی برای همیشه به روی ایران (IRAN) باز خواهد ماند، در‌هایی را که دولت نورچشمی ‏اصول‌گرا‌ها در طول ۸ سال هر چه بیشتر بر بسته شدن آن پافشاری کرد و کار را به جایی رساند که هر از چندی شورای امنیت با ‏موافقت چین و روسیه قطعنامه‌های سنگینی را علیه ایران (IRAN) وضع می‌کرد، ولی خوب رئیس دولت اصول‌گرا‌ها آن را کاغذپاره می‌خواند؛ ‏کاغذپاره‌هایی که دود آن همچنان چشم مردم را آزار می‌دهد، گرچه اصول‌گرا‌ها امروز (today) از نقش تخریبی آن کاغذپاره‌ها سخنی ‏نمی‌گویند و تمام مشکلات این روز‌های کشور را تنها نتیجه عملکرد بد دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌دانند. ‏

چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏
با این حال، روحانی در ۱ ماه اخیر دوبار در جلسه هیأت دولتش از پشت تریبون از ناکامی دستگاه دیپلماسی ترامپ با لذت سخن ‏گفت و هر ۲ بار هم با شور و حرارت فراوانی به مردم ایران (IRAN) تبریک اعلام کرد و این ۲ مورد را به نوعی برای مردم یا خود و دولتش ‏روز جشن تلقی کرد. بار اول که شورای امنیت به درخواست ترامپ برای کشیدن ماشه «نه» اعلام کرد و بار دوم برای فرارسیدن ۲۷ ‏مهر، یا ۱۸ اکتبر، که تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی پس از ۵ سال از پذیرش برجام و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل به ‏پایان رسید. اما اکنون وضعیت به گونه‌ای است که روحانی هر کاری کند و هر روزی را به گمان خود روز (day) پیروزی تلقی کند، ‏هیچ واکنش مثبتی از سوی جامعه ایران (IRAN) نخواهد دید، زیرا عامه مردم، که امروز (today) به درد بی‌پولی و بی‌نانی دچارند، هر روز (day) نسبت ‏به دیروز فقیرتر می‌شوند، و بیماری کرونا هم که درد بی‎درمان آن‌ها شده است، اصلا هیچ حسی نسبت به تبریک‌های آقای روحانی ‏و پیروزی‌های دیپلماسی او و تیمش ندارند؛ زیرا مردم نیک می‌دانند که از گرمای این تبریک‌ها آبی برایشان گرم نخواهد شد. ‏
اگر روحانی روزی توانست به مردم وعده بدهد که ارزش پول ملی، یا همان دستمزد ناچیز روزانه آنها، به سر جای خود بر ‏می‌گردد، فقر و ناامیدی دامن خود را از کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر‌ها جمع خواهد کرد و قیمت کالا‌ها به صورت افسارگسیخته بالا ‏نمی‌رود و رانت‌خواری، فساد و حقوق‌های نجومی نورچشمی‌های دولت و نهاد‌ها قطع خواهد شد، بی‌تردید در آن روز، مردم به ‏خیابان‌ها خواهند آمد و برای روحانی دست تکان داده و هورا خواهند کشید و مثل روز‌های آخر دولت دهمش از او متشکر خواهند ‏بود، اما اگر در همچنان بر این پاشنه بگردد و حتی بیشتر دَوَران بگیرد، این تبریک‌ها کمترین لبخندی بر لب مردم نخواهند نشاند. ‏تبریک‌ها و پیروزی‌ها زمانی شادی‌بخش‌اند که مردم آن شادی‌ها و پیروزی‌ها را در زندگی روزمره خود احساس کنند، ۹ آنکه هر ‏چه بر عمرشان می‌گذرد، با شادی غریب‌تر و بیگانه‌تر شوند. ‏

اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی

عباس عبدی در بخشی از یادداشتی با عنوان بومرنگ سیاسی در اعتماد نوشت: اصولگرایانی که تا حد خواهان اعدام شدن و اثبات ‏خیانت او جلو رفته‌اند و هیچ دادگاهی هم از آنان سوال نمی‌کند به چه چیزی جز خودشان حمله کنند؟ این حمله به کل سابقه‌ای ‏است که از آن می‌خواهید دفاع کنید. این حمله به ساختاری است که او براساس ضوابط آن برآمده است. این حمله به مردمی است ‏که به درخواست خودتان پای صندوق رای (vote) آمدند و آنان را حداقل در سخن ارج می‌نهید. این حمله به ساختاری است که نمی‌تواند بر ‏عملکرد مسوولان خودش نظارت کافی و موثر داشته باشد. این حمله به تشخیص شورای نگهبان است که دروازه ورود به حکومت ‏در این سطح است. این حملات هیچ‌کدام به اصلاح‌طلبان نیست و نخواهد بود. چون اصلاح‌طلبان به تمام این موارد گفته شده، نقد ‏دارند و مشارکت انتخاباتی آنان نیز مشروط است. حداکثر انتقاد به اصلاح‌طلبان این است که واقعا چرا به فرآیند انتخاباتی موجود اعتماد ‏کرده و تن دادند. پس این حملات شما علیه روحانی، ببخشید، تف سربالاست که مثل بومرنگ عمل می‌کند و اعتبار و کارایی تمام ‏موارد گفته شده را نقض و رد می‌کند. حالا فرض نماییم که این حملات علیه خودتان نباشد، چه فایده‌ای دارد؟ اینکه او تا ۹ ماه دیگر ‏هست و تمام می‌شود، شما می‌مانید و وضعیتی که قادر به انجام کوچک‌ترین اصلاحی هم در آن نیستید. شاهدش مجلس فعلی است.

چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏

‏قوی‌ترین شما طی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ آمد، چه کرد؟ جز اینکه الان مثل استخوان در گلویتان گیر کرده و علیه سیستم شده است؟ جز ‏اینکه صد‌ها میلیارد دلار پول نفت را گرفت، روزی که رفت جز سیاهی و بدبختی اثری از خود نگذاشت؟ این دولت و این روحانی ‏حداقل می دارند ۱ کار‌هایی کنند، در شرایط کرونایی و تحریم‌های کمرشکن و دلار ۳۲ تومانی و گرانی و... چه اصراری به این ‏حملات دارید؟ حالا روحانی ۱ چیزی هم درباره صلح امام حسن گفته است، شما که انجام نمی‌دهید. اگر می‌خواهید بگویید که واقعا چرا ‏در مقابل سخنان مقام رهبری حرفی زده است، صد بار تندتر از آن را رفیق گرمابه و گلستان شما در ویدیوی اخیر خودش گفت، ‏صدای یکی از شما درنیامد. به دید می‌رسد که نابخردی حدی ندارد به علاوه این تمام دنبال شواهد تاریخی برای توجیه رفتار ‏فعلی خود نباشید، چون فردا مجبور خواهید شد به گونه دیگری رفتار کنید. کسانی متوسل به تاریخ می‌شوند که قادر به دفاع عقلانی ‏از رفتار کنونی خود نیستند. با اطمینان به شما باید اعلام کرد که با ادامه سیاست موجود، ممکن نیست که از فرآیند موجود کسی بهتر از ‏روحانی و حتی در اندازه او برکشیده شود. این بهترین ثمره ساختار انتخاباتی موجود است، آن را حفظ نمایید که بعدا پشیمان ‏خواهید شد، همچنان که بسیاری از شما از مجلس فعلی پشیمان شده‌اند. فراموش نکنید که مردم کمتر خطا کنند. ‏


صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏

مسیح مهاجری مدیرمسئول روز نامه (newspaper) جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز (today) این روز نامه (newspaper) با عنوان صدور حکم اعدام وظیفه سوم ‏مجلس؟ نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان روز (day) چهارشنبه رئیس‌جمهور روحانی که ‏با تشریح سیره امام حسن مجتبی علیه‌السلام اعلام کرد آن حضرت به ما می‌آموزد که «مرد جنگ باشیم به روز (day) جنگ و مرد صلح باشیم ‏به روز (day) صلح» در صفحه توئیتر خود خطاب به رئیس‌جمهور نوشت:‏
‏ «اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز (today) اکثریت قاطع ‏ملت ایران (IRAN) به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند. با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام ‏کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.» ‏
افراد دیگری از همین طیف فکری واکنش‌های تندی به سخن رئیس‌جمهور روحانی نشان دادند و حتی کار را به اهانت و ‏ناسزاگوئی به او هم رساندند که البته حرجی به آن‌ها نیست، ولی خوب از ۱ نماینده مجلس آنهم با ۲ ویژگی مهم ریاست کمیسیون امنیت ‏ملی و ملبس به لباس روحانیت بودن اینگونه عکس‌العمل نشان دادن بسیار دور از انتظار است. به آنچه آقای ذوالنوری در توئیتر ‏نوشته‌اند، حداقل ۳ ایراد اساسی وارد است. ‏

چرا تبریک‌های روحانی شادی‌بخش نیستند؟ /اتگیزه حمله به رئیس جمهور به روایت عباس عبدی/صدور حکم اعدام وظیفه سوم مجلس؟ ‏
اول آنکه در عین حال که انتقاد حق ایشان است و می‌توانند با دلیل و منطق سخن رئیس‌جمهور روحانی را مردود اعلام کنند، این ‏درست نیست که حکم عزل و مجازات صادر کنند. عزل رئیس‌جمهور و محاکمه او راهکار قانونی دارد که باید طی شود و مجلس ‏می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر نمایندگان مجلس درحال حاضر از این کار ناتوانند، به دنبال حل این مشکل باشند ۹ اینکه عجز ‏خود از انجام این کار قانونی را با فریاد کشیدن بر سر رئیس‌جمهور نشان بدهند، آنهم رئیس کمیسیون امنیت ملی که لابد می‌داند این ‏نوع برخورد‌ها با امنیت ملی در تضاد است. ‏
دوم آنکه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، از طرف «اکثریت قاطع ملت» ایران، دید داده که به چیزی کمتر از عزل و مجازات ‏رئیس‌جمهور راضی نمی‌شوند. ایشان مدرک این نظرسنجی خود را ارائه نکرده‌اند و چه خوبست برای روشن شدن صحت ادعای ‏خود، ترتیبی بدهند تا رسماً به آراء عمومی مراجعه شود و مردم آزادانه دید بدهند که صلح می‌خواهند یا جنگ. ‏
سوم آنکه ایشان، خود را در جایگاه قاضی قرار داده و حکم اعدام رئیس‌جمهور را صادر نموده‌اند و مهم‌تر اینکه برای رهبری ‏تعیین تکلیف کرده‌اند و خطاب به آقای روحانی نوشته‌اند «رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم ‏عزیز راضی شود.» ‏
تاکنون برای مجلس شورای اسلامی براساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده، ۲ وظیفه قانون‌گزاری و نظارت می‌شناختیم (رای ‏اعتماد به وزرا و استیضاح هم بخشی از نظارت است) و حالا با این نویسندگی آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معلوم شد ‏نمایندگان مجلس وظیفه سومی هم می دارند که صدور حکم اعدام است! بدین‌ترتیب، لابد باید قانون اساسی اصلاح شود و این وظیفه ‏سوم هم به آن اضافه گردد. اگر به اصلاح قانون اساسی برای تامین محتوای توئیت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رضایت داده ‏نشود، لابد باید در صلاحیت این قبیل نمایندگان که در مجلس یازدهم کم نیستند، تجدیدنظر شود. ‏

منبع خبر ( ) است و دیتانیوز در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، اطلاع دهید.
لینک کوتاه خبر:
Scroll to Top